PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Đợt

Tiến độ

Tỉ lệ

Diễn giải

 

Đặt chỗ ưu tiên quyền mua

50.000.000

Giữ chỗ ưu tiên, không mua hoàn tiền

1

Đặt cọc

50.000.000

Dự kiến 25/11/2017 (tiền đặt chỗ chuyển qua nếu quyết định mua)

2

Ký hợp đồng đặt mua

15%

Trong vòng 5 ngày từ ngày cọc

3

Ký hợp đồng mua bán

15%

60 ngày sau khi ký HĐ đặt mua

4

Hoàn thiện khối đế

10%

Quý 2/2018

5

Xây tới tầng 15

5%

60 ngày sau đợt 4

6

Xây tới tầng 30

5%

60 ngày sau đợt 5

7

Cất nóc

10%

Quý 1/2019

8

Bàn giao Condotel

25%+2% phí bảo trì

Dự kiến cuối quý 4/2019

9

Nhận sổ

5%

Trong vòng 12-18 tháng từ ngày bàn giao